Peyronieho choroba,
zahnutí penisu

Zahnutí penisu v erekci může být vrozené, nebo se začne projevovat až v průběhu života (Peyronieho choroba). Prvním příznakem Peyronieho choroby je bolestivé zatuhnutí v penisu- plaque. V tuto chvíli je nutné co nejdříve provést specializované vyšetření a zahájit léčbu.

•  Zahnutí penisu se neprojevuje v klidovém stavu, ale jen při erekci.

•  Může se jednat o vrozenou anomálii, kdy se obě topořivá tělesa vyvíjejí odlišně od tělesa houbovitého, nebo se jedná o získané onemocnění, tzv. plastickou induraci penisu (Peyronieho choroba).

•  Peyronieho choroba je stav, kdy na základě autoimunitní reakce organismu vzniká v obalech topořivých těles ložisko, které bolí, je tuhé, ohýbá penis a zhoršuje erekci.

Vyšetření zahnutí penisu

•  Nejprve podrobně probereme vaši anamnézu. Součástí vyšetření je vyplnění Andrologického dotazníku, který naleznete zde.

•  Je vhodné na vyšetření přinést fotografie svého ztopořeného penisu, nejlépe pohled shora a ze strany. Postačí fotografie v mobilu. Snímky si ponechávat nebudeme, jsou pouze vaším majetkem.

•  Poté následuje šetrné pohmatové a ultrazvukové vyšetření penisu.

•  Dle zjištěných nálezů je indikována cílená léčba. V případě nutnosti dalších dovyšetření provádíme sonografické vyšetření penisu po podání vasoaktivní látky či magnetickou rezonanci penisu.

Zahnutí penisu- Peyronieho choroba

Léčba Peyronieho choroby

• Mnohé dosud používané léky ve formě tabletek nejsou účinné.

• Aplikace rázové vlny přináší pouze úlevu od bolesti, ale nezmenšuje velikost ložiska a míru zahnutí penisu.

•  Efektivní variantou léčby je aplikace látek přímo do jizevnatého ložiska. Specifickou léčbou je aplikace enzymu kolagenázy, případně dalších látek, který zatvrdlé ložisko rozpustí a tím dojde k narovnání penisu. Kolagenáza může být aplikována injekčně v ambulanci, nebo v lokální anestezii na sále společně s modelací penisu. Tento způsob aplikace se jeví jako účinnější. Aktuálně je kolagenáza v EU nedostupná, je nutný dovoz z USA. Doplněním výše uvedených léčebných metod je rehabilitace penisu za pomoci podtlakového erektoru.

•  V případě, kdy tato léčba není dostatečně účinná, je další variantou provedení operace, při které se penis vyrovná.

•  V našem centru nabízíme všechny typy léčby zahnutí penisu.

Články o Peyronieho chorobě

  • Peyronieho choroba-příloha Lidových novin

    Příloha Lidových novin

  • Peyronieho choroba-Zdravotnické noviny

    Zdravotnické noviny

Peyronieho choroba

Jsme schopni významně zmenšit zahnutí penisu

Cookies používáme ke zlepšení fungování našeho webu. Pokračováním prohlížení souhlasíte s jejich používáním.