Naše publikace

Odborné články a přednášky lékařů Andrologické kliniky.

Rok 2018

BITTNER, Lukáš; ZÁMEČNÍK, Libor. Naše první zkušenosti s implantací penilních protéz. Urologie pro praxi. 2018, 19(3), 133-135. ISSN 1213-1768. e-ISSN 1803-5299.

BITTNER, Lukáš; ZÁMEČNÍK, Libor. Bezskalpelová vazektomie - metoda volby mužské sterilizace. 2018. Konference: XXX. Bohnické sexuologické dny, Psychiatrická nemocnice Bohnice, 22.02.2018 - 23.02.2018.

BITTNER, Lukáš. Léčba erektilní dysfunkce druhé a třetí linie. 2018. Konference: Pracovní schůze Sexuologické společnosti, Lékařský dům, Praha, 19.11.2018 - 19.11.2018.

BITTNER, Lukáš; ZÁMEČNÍK, Libor. Implantace penilní protézy jako léčba Peyronieho choroby spojené s erektilní dysfunkcí. 2018. Konference: 64. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP, Ostrava, 17.10.2018 - 19.10.2018.

BITTNER, Lukáš. Bezskalpelová vazektomie - minimálně invazivní forma mužské sterilizace. 2018. Konference: Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu, Český Krumlov, 25.05.2018 - 26.05.2018.

HRADEC, Tomáš - ČAPOUN, Otakar. Efektivita a bezpečnost léčby abirateron acetátem u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty po chemoterapii. Urologie pro praxi, 2018, 19 (2), 61-63. ISSN 1213-1768.

HRADEC, Tomáš - ZÁMEČNÍK, Libor. Cystická obstrukce ejakulatorního duktu jako příčina azoospermie. In: Česká urologie. 2018, s. 75-75. ISBN 978-80-7471-243-2. ISSN 1211-8729.

ZÁMEČNÍK, Libor. Kazuistiky z andrologické praxe. 2018. Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu, Český Krumlov, 25.05.2018 - 26.05.2018.

ZÁMEČNÍK, Libor; BITTNER, Lukáš. Interaktivní kurz sexuální medicíny podle ESSM. 2018. Konference: Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu, Český Krumlov, 25.05.2018 - 26.05.2018.

ZÁMEČNÍK, Libor. Moderní léčba poruch erekce - co víme po dvaceti letech?. Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře, 2018, 10 (1), 24-27. ISSN 1803-7542.

ZÁMEČNÍK, Libor; BITTNER, Lukáš; HRADEC, Tomáš. Mechanické pomůcky a jejich využití v andrologii. Urologie pro praxi. 2018, 19(3), 136-138. ISSN 1213-1768. e-ISSN 1803-5299.

Rok 2017

BITTNER, L.; ZÁMEČNÍK, L.. Inflatable penile prosthesis implantation with scrotal kinesiology taping - novel approach to postoperative scrotal swelling prevention. 2017. Konference: 17th Central European Meeting of European Association of Urology, Plzeň, 18.10.2017 - 20.10.2017.

BITTNER, L.; ZÁMEČNÍK, L.. Penoskrotální přístup při implantaci inflatabilních penilních protéz. 2017. Konference: 63. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP, Plzeň, 18.10.2017 - 20.10.2017.

BITTNER, L.; ZÁMEČNÍK, L.. Penilní implantáty Coloplast a AMS porovnání zkušeností. 2017. Konference: Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu 2017, Český Krumlov, 19.05.2017 - 20.05.2017.

BITTNER, L.. Nové typy léčby v andrologii - hypogonadismus, plastická indurace penisu. 2017. Konference: Jarní edukační urologické sympozium, Mikulov, 21.04.2017 - 22.04.2017.

BITTNER, L.; ZÁMEČNÍK, L.. Dilemata v andrologii. 2017. Konference: Jarní edukační urologické sympozium, Mikulov, 21.04.2017 - 22.04.2017.

BITTNER, L.. Mechanické rehabilitační pomůcky v andrologii. 2017. Konference: 13. zimní urologické symposium, Špindlerův Mlýn, 15.01.2017 - 19.01.2017.

HRADEC T, ZÁMEČNÍK L, Mikční problémy a sexualita, Gynekolog, číslo 4, ročník 26, 2017.

ZÁMEČNÍK, L; HRADEC, T. Sexuální dysfunkce pacientů po radikálních uroonkologických výkonech. In: Multimodální přístup k nádorům močového měchýře a prostaty : výběr článků z knihy. Olomouc: Solen, 2017, Meduca, s. 29-40. ISBN 978-80-7471-206-7.

ZÁMEČNÍK, L.; HANUŠ, T. Informovaný souhlas v urologii. Česká urologie, 2017, 21(3), 210-216. ISSN 1211-8729.

Rok 2016

BITTNER, L.; ZÁMEČNÍK, L.. No Touch technika v implantaci penilních protéz významně snižuje riziko infekce. 2016. Konference: 62. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP, České Budějovice, 19.10.2016 - 21.10.2016.

BITTNER, L. Manažersky dokonalá erekce. Acta Medicinae. 2016, 5(11), 70. ISSN 1805-398X.

BITTNER, L.; ZÁMEČNÍK, L.; TURČAN, P.. Aplikace klostridiové kolagenázy je metodou volby v neoperační léčbě Peyronieho choroby. 2016. Konference: 62. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP, České Budějovice, 19.10.2016 - 21.10.2016.

BITTNER, L.. Náhlé příhody v andrologii (priapismus, fraktura penisu). 2016. Konference: 62. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP, České Budějovice, 19.10.2016 - 21.10.2016.

BITTNER, L.. Současný pohled na mužskou infertilitu. 2016. Konference: 2. pražský sexuologicko-andrologický mezinárodní kongres, Praha, 15.04.2016 - 16.04.2016.

BITTNER, L.; ZÁMEČNÍK, L.. Úloha penilních protéz v léčbě ED a naše zkušenosti s jejich implantací. 2016. Konference: Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu 2015, Český Krumlov, 27.05.2016 - 28.05.2016.

BITTNER, L.. Léčba azoospermie - dlouhodobé zkušenosti s mikroTESE. 2016. Konference: Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu 2015, Český Krumlov, 27.05.2016 - 28.05.2016.

HRADEC, T.; ZÁMEČNÍK L, Erektilní dysfunkce, Postgraduální medicína 2016, ročník 18, č. 6.

ZÁMEČNÍK, L.; BITTNER, L.. Erektilní dysfunkce a onemocnění prostaty - karcinom prostaty (vliv léčby, rehabilitace penisu a podávání testosteronu po léčbě karcinomu prostaty). 2016. Konference: Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu 2015, Český Krumlov, 27.05.2016 - 28.05.2016.

ZÁMEČNÍK, L. Pacient s RS v ambulanci urologa. AM Review, 2016, (26, speciál), 10-11. ISSN 2336-7326.

ZÁMEČNÍK, L. Náchylnost k zánětům močových cest. Moje zdraví, 2016, 14(11/2016), 38-39. ISSN 1214-3871.

ZÁMEČNÍK, L.; NOVÁK, J. Nový typ léčby poruch erekce na trhu v ČR - aplikace alprostadilu ve formě krému. Urologie pro praxi, 2016, 17(5), 217-221. ISSN 1213-1768.

ZÁMEČNÍK, L.; BITTNER, L.. První zkušenosti s implantací penilní protézy Titan(R)Touch. 2016. Konference: 62. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP, České Budějovice, 19.10.2016 - 21.10.2016.

Rok 2015

BITTNER, L.. Antioxidanty v moderním managementu mužské infertility. 2015. Konference: Pražský sexuologicko-andrologický mezinárofní kongres, Senohraby, 20.11.2015 - 21.11.2015.

BITTNER, L.. Kontroverze v léčbě iPDE-5. 2015. Konference: Pražský sexuologicko-andrologický mezinárodní kongres, Senohraby, 20.11.2015 - 21.11.2015.

BITTNER, L.; GRILL, R.. První klinické zkušenosti s bezskalpelovou vazektomií. 2015. Konference: 61. Výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP, Olomouc, 21.10.2015 - 23.10.2015.

BITTNER, L.. Antioxidanty v modermín managementu mužské neplodnosti. 2015. Konference: 14. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie, Brno, 10.11.2015 - 11.11.2015.

BITTNER, L.. Antioxidanty v moderním managementu mužské neplodnosti. 2015. Konference: II. konferencia gynekológov a urológov, Brezno, 09.10.2015 - 10.10.2015.

BITTNER, L.. Androgenní substituce pohledem urologa. 2015. Konference: XXXVIII. endokrinologické dny s mezinárodní účastí, Špindlerův Mlýn, 15.10.2015 - 17.10.2015.

BITTNER, L.. Alternativní možnosti léčby předčasné ejakulace. 2015. Konference: Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu, Český Krumlov, 29.05.2015 - 30.05.2015.

BITTNER, L.. Novinky v substituční léčbě testosteronem - From past to future. 2015. Konference: Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu 2015, Český Krumlov, 29.05.2015 - 30.05.2015.

BITTNER, L.. Základní andrologické vyšetření v ambulanci urologa. 2015. Konference: Andrologie v urologické praxi, Mikulov, 25.09.2015 - 26.09.2015.

ŠONSKÝ, J.; BITTNER, L.; GRILL, R. Vazektomie – „nová“ možnost volby v mužské antikoncepci. Urologie pro praxi. 2015, 16(3), 113-115. ISSN 1213-1768.

BITTNER, L. Vliv myo-inositolu a antioxidantů na fertilitu muže. Urologie pro praxi. 2015, 16(3), 109-112. ISSN 1213-1768.

BITTNER, L. Avanafil - nový inhibitor fosfodiesterázy pro léčbu erektilní dysfunkce v klinické praxi. Čím se liší od zavedených molekul?. Psychiatrie pro praxi. 2015, 16(1), 27-28. ISSN 1213-0508.

BITTNER, L.; CHOCHOLATÝ, M.; ČECHOVÁ, M.; ZIMA, T.; GRILL, R. Vliv volných radikálů na fertilitu muže a možnosti léčby. Česká urologie. 2015, 19(1), 11-18. ISSN 1211-8729.

BITTNER, L.. Nefarmakologická léčba předčasné ejakulace. 2015. Konference: Zimní urologické symposium, Špindlerův mlýn, 11.01.2015 - 15.01.2015.

ZÁMEČNÍK, L. Neinvazivní nechirurgická léčba plastické indurace penisu. Urologie pro praxi, 2015, 16(1), 21-24. ISSN 1213-1768.

ZÁMEČNÍK, L. Potíže v sexu mohou být i od srdce. Zdravotnictví a Medicína, 2015, 2015(9), 50-50. ISSN 2336-2987.

ZÁMEČNÍK, L. Andrologie - obor neznámý?. Medicína a umění, 2015, 2015(3), 28-33. ISSN 1803-3679.

Cookies používáme ke zlepšení fungování našeho webu. Pokračováním prohlížení souhlasíte s jejich používáním.