Andrologický slovník

Vysvětlení nejčastějších pojmů z oboru andrologie.
Řazeno abecedně.

 • Andrologická léčba

  Možnosti léčby jsou široké. Od doporučení v úpravě životního stylu, redukce váhy, vysazení kouření, drog atd., přes lékovou terapii, kterou je možné zlepšit kvalitu erekce, předčasnou ejakulaci i mnohé hormonální a infekční obtíže, po operace, která řeší zahnutí penisu, těžkou poruchu erekce, potíže s předkožkou a mnohé další problémy.
  Zde se dozvíte více o komplexní léčbě neplodného muže, poruch erekce, stárnoucího muže a zahnutí penisu.

  Andrologická specializace

  Androlog je nejčastěji urolog, který se věnuje problémům mužské plodnosti, což vyžaduje nadstavbové znalosti z reprodukční medicíny, endokrinologie a sexuologie.
  Více o našem vzdělání se dozvíte zde.

  Andrologické vyšetření

  Základním andrologickým vyšetřením je anamnéza, dále pohmatové a ultrazvukové vyšetření mužského genitálu, hodně o mužském reprodukčním zdraví prozradí i tvar postavy, obvod pasu a pohmatové vyšetření prsů. Často se neobejdeme bez odběru krve na hormonální profil a dalších krevních vyšetření.
  Specializovaná vyšetření jsou například sonografické vyšetření penisu v erekci způsobené léky (test vazoaktivní látkou), dále CT vyšetření tepenného zásobení penisu s kontrastní látkou (penilní CT angiografie), vyšetření žilního odtoku penisu při erekci (CT nebo RTG penilní kavernózografie) a mnohá další. Nesmíme zapomenout ani na mikroskopické vyšetření ejakulátu (spermiogram).
  Andrologické vyšetření si můžete objednat zde.

  Andrologie

  Andrologie je medicínský obor zabývající se funkcí, onemocněními a léčbou mužského reprodukčního systému.

  Aspermie

  Nepřítomnost ejakulátu.

  Asthenozoospermie

  Nález špatné pohyblivosti spermií v ejakulátu.
  Více o provedení spermiogramu se dozvíte zde.

  Atestace z andrologie

  V ČR není složení atestace z andrologie možné, nejblíže k tomuto oboru má nadstavbová atestace ze sexuologie, kterou je možné složit po získání specializované způsobilosti z urologie a dalších oborů.
  Více o našem vzdělání se dozvíte zde.

  Azoospermie

  Nepřítomnost spermií v ejakulátu.
  Více o provedení spermiogramu se dozvíte zde.

  Balanopostitida

  (latinsky balanopostitis) bakteriální či kvasinkový zánět předkožkového vaku, který většinou vzniká při nedostatečné hygieně penisu. Jde o bolestivý nález na penisu se zarudnutím a výtokem hnisu z předkožky. Větší tendenci ke vzniku zánětu předkožky mají muži, kteří trpí cukrovkou.
  Léčbou opakujících se zánětů předkožky je cirkumcize.
  Balanopostitida, zánět předkožkového vaku

  Celkový počet spermií

  Popisuje celkový počet spermií v celém ejakulátu při vyšetření spermiogramu. Dle norem WHO 2010 by mělo být v celém ejakulátu více než 39 miliónů spermií.
  Více o provedení spermiogramu se dozvíte zde.

  Cirkumcize, mužská obřízka

  Jedná se o odstranění předkožky penisu.
  Více o cirkumcizi se dozvíte zde.
  Cirkumcize, mužská obřízka

  Deviace penisu

  Znamená zahnutí penisu. To může být způsobeno vrozeně, nebo v dospělosti zanikne v důsledku Peyronieho choroby.
  Více o řešení zahnutí penisu se dozvíte zde.

  Fimóza

  (latinsky phimosis) je zúžení části předkožky, které je natolik významné, že brání jejímu přetažení přes žalud penisu.
  Více o řešení fimózy se dozvíte zde.
  Fimóza- zúžení předkožky

  Frenulum breve

  Jedná se o zkrácenou uzdičku penisu. Ta může vadit při pohlavním styku, případně zhoršovat předčasnou ejakulaci.
  Více o řešení zkrácené uzdičky penisu se dozvíte zde.
  Frenulum breve, zkácená uzdička penisu

  Hormonální profil

  Krevní odběr je stanovení hladiny sexuálních a dalších relevantních hormonů. Odběr musí být proveden mezi 7.00 a 10.00. Před odběrem, prosím, 2 hodiny nespěte, nejezte a nemějte orgasmus.

  Hydrokéla, vodní kýla

  Hydrokéla je nahromadění tekutiny v obalech varlete.
  Více o hydrokéle a její léčbě se dozvíte zde.
  Hydrokéla, vodní kýla

  Hypogonadismus

  Nedostatek sexuálních hormonů. V andrologii myšleno jako nedostatek mužských sexuálních hormonů, zejména testosteronu.
  Více o příznacích a léčbě hypogonadismu se dozvíte zde.

  Koncentrace spermií

  Popisuje počet spermií v jednom mililitru při vyšetření spermiogramu. Dle norem WHO 2021 by mělo být v ejakulátu více spermií než 16 miliónů na jeden mililitr.
  Více o provedení spermiogramu se dozvíte zde.

  Kryptozoospermie

  Nález velmi malého počtu spermií v ejakulátu. Pro nález spermií byla nutná centrifugace ejakulátu.
  Více o provedení spermiogramu se dozvíte zde.

 • Morfologie spermií

  Popisuje tvar spermií při mikroskopickém vyšetření. Dle normy WHO 2021 by morfologicky bezvadných spermií mělo být 4 % a více.
  Více o provedení spermiogramu se dozvíte zde.
  Morfologie spermií

  Motilita spermií

  Znamená pohyblivost spermií. Dle současných kritérií se dělí na progresivní motilitu – pokud se spermie pohybují přímo či ve velkých kruzích, dle WHO 2021 je norma 3 % a více a neprogresivní motilitu, kdy se spermie pohybují na místě nebo v malých kruzích. Celková motilita spermií by dle WHO 2021 měla být 40 % a více.
  Více o provedení spermiogramu se dozvíte zde.

  Nekrozoospermie

  Přítomnost pouze nepohyblivých, mrtvých spermií v ejakulátu.
  Více o provedení spermiogramu se dozvíte zde.

  Normozoospermie

  Normální nález spermiogramu.

  Oligozoospermie

  Nízký počet spermií v ejakulátu.
  Více o provedení spermiogramu se dozvíte zde.

  .

  Parafimóza

  (latinsky paraphimosis) je akutní stav, který vzniká následkem přetažení zúžené předkožky přes žalud, čímž dojde ke zaškrcení a následnému otoku periferní části penisu. Parafimózu je nutné akutně řešit mechanickým přetažením předkožky zpět, případně chirurgickým přetětím a rozvolněním zúženého prstence předkožky.
  Prevencí parafimózy je odstranění zúžené předkožky- cirkumcize.
  Parafimóza- zaškrcení žaludu zúženou předkožkou

  Patologie spermií

  Popisuje tvar spermií při mikroskopickém vyšetření. Dle normy WHO 2021 by patologických spermií mělo být 96 % a méně.
  Více o provedení spermiogramu se dozvíte zde.

  Penilní implantát

  Vložení penilního implantátu je nejradikálnější a nejúčinnější formou léčby erektilní dysfunkce.
  Více o penilních implantátech se dozvíte zde.
  Trojdílný penilní implantát schéma

  Peyronieho choroba, induratio penis plastica, plastická indurace penisu

  Autoimunitní choroba dospělých mužů, která se projevuje vznikem plaku v oblasti penisu, který může způsobovat bolest, zejména v erekci, případně zahnutí penisu v erekci.
  Více o léčbě Peyronieho choroby se dozvíte zde.
  Zahnutí penisu při Peyronieho chorobě

  pH ejakulátu

  Popisuje kyselost či zásaditost ejakulátu při vyšetření spermiogramu. Dle norem WHO by pH ejakulátu mělo být 7,2 - 8,9. pH se může měnit v důsledku zánětu či částečné obstrukce semenných cest.
  Více o provedení spermiogramu se dozvíte zde.

  Plaque

  U pacientů s Peyronieho chorobou se tak označuje zatvrdlé ložisko v penisu, které způsobuje bolest, případně zahnutí penisu v erekci.
  Více o léčbě Peyronieho choroby se dozvíte zde.

  Rázová vlna

  Rázová vlna je akustický jev, který je charakteristický skokovou změnou tlaku, vysokou amplitudou a neperiodicitou. Léčebným účinkem rázové vlny je tvorba nových cév, potlačení chronického zánětu a rozpouštění kalcifikovaných fibroblastů. Více informací o aplikaci rázové vlny naleznete zde.

  Průběh rázové vlny

  Retrográdní ejakulace

  Stav, kdy při orgasmu nedojde k výronu semene ven z ústí močové trubice, ale dojde k jeho odchodu do močového měchýře.

  Spermiogram

  Je laboratorní vyšetření ejakulátu popisující parametry ejakulátu a počty a kvalitu spermií. Před odběrem je vhodné dodržet 3–5 dnů sexuální abstinence. Většinou se získává masturbací na klinice. Další možností je přivést vzorek z domova, ale je nutné jej zachytit do nádobky k tomu určené a do 40 minut jej dopravit do laboratoře za fyziologické teploty.
  Ve spermiogramu se hodnotí objem, pH ejakulátu, koncentrace spermií, celkový počet spermií, motilita spermií, morfologie spermií, přítomnost kulatých buněk a další. Kritéria pro hodnocení spermiogram jsou dána manuálem WHO 2021.
  Vyšetření spermiogramu si můžete objednat na naší recepci.

  Teratozoospermie

  Nález tvarově chybných spermií v ejakulátu.
  Více o provedení spermiogramu se dozvíte zde.

  Varikokéla

  Varikokéla je rozšíření žilní pleteně jdoucí od varlete.
  Více o řešení varikokély se dozvíte zde.
  Varikokéla na levém varleti

  Vazektomie, také vasektomie

  Vazektomie je nejspolehlivější metodou mužské antikoncepce, jedná se o přerušení chámovodů- cest, které vedou spermie od varlat k močové trubici.
  Více o vazektomii se dozvíte zde.
  Princip vazektomie

Andrologická klinika

Naše profesionalita je klíčem k vaší spokojenosti

Cookies používáme ke zlepšení fungování našeho webu. Pokračováním prohlížení souhlasíte s jejich používáním.